Koeien
Moppen
Ontwakend uit de coma
Een man ligt al een tijdje in coma en zijn vrouw wijkt geen minuut van zijn ziekbed. Op een dag komt de man bij bewustzijn en wenkt zijn vrouw meteend ichterbij. Hij fluistert haar in het oor: "In alle kwade dagen bleef jij bij mij: Toen ik ontslagen werd, was je er voor mij; toen mijn zaak bankroet ging, heb je me niet in de steek gelaten; toen ons huis afbrandde, zijn we samen meteen een ander onderdak gaan zoeken; en toen mijn gezondheid slechter werd, bleef je steeds aan mijn zij. Weet je wat ik denk?" De ogen van de vrouw vullen zich met tranen van ontroering. "Zeg het maar schatje. Zeg het maar." zegt ze snikkend. "dat jij ongeluk brengt, TRUT!"
Lachen
Belgen Volgende